O projekcieInformacyjno-promocyjny portal internetowy www.poznajizerskie.pl prezentuje atrakcje, lokalne imprezy, miejsca noclegowe i punkty gastronomiczne oraz ich lokalizację na  mapie regionu Pogórza i Gór Izerskich.

Portal został wykonany w ramach niekomercyjnego projektu, koordynowanego przez firmę PRACOWNIA PR, współfinansowanego ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów).

Portal www.poznajizerskie.pl ma charakter niekomercyjny, zgodnie z wymaganiami organów reprezentujących Unię Europejską nie generuje dochodu. Służy wyłącznie promocji regionu i rozwojowi turystyki na jego terenie. Jest skierowany do osób odwiedzających Góry i Pogórze Izerskie, które szukają informacji o najbliższej okolicy oraz do planujących wizytę i zwiedzanie regionu. Portal służy także mieszkańcom,  poprzez rozwój lokalnego rynku usług turystycznych – poprzez informacyjne i promocyjne wspieranie właścicieli gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorców prowadzących pensjonaty, hotele, obiekty gastronomiczne, a także typowe dla regionu obiekty turystyczne  - zamki, pałace ect. Doboru prezentowanych obiektów dokonano biorąc pod uwagę przede wszystkim wysoką jakość usług, oferowanych turyście oraz efektowny i nowoczesny sposób ich przedstawienia na zdjęciach, stronach www, facebooku itd. Ze względu na ograniczenia czasowe, przewidziane dla realizacji projektu (wymiar wkładu niepieniężnego) oraz uwarunkowania techniczne, portal obejmuje jedynie wybrane obiekty. Gross prac przy przygotowaniu oraz promocji portalu zostało wykonanych nieodpłatnie w ramach tzw. wkładu niepieniężnego. Do pozostałych zaproszono renomowanych wykonawców, którym serdecznie dziękujemy za wykonaną pracę:

grafika – Marcin Rusak (www.marcinrusak.com)

oprogramowanie – Amistad Sp. z o.o. (www.amistad.pl)

informacja  – New Commerce Sp. z o.o.

fotografia – Leszek Różański (www.galeriakoziaszyja.blogspot.com)

Za bezcenną pomoc w przygotowaniu projektu oraz wsparcie w jego realizacji dziękujemy załodze LGD Partnerstwo Izerskie (www.lgdpartnerstwoizerskie.pl/), a Przemysławowi Jermaczkowi (http://neustechow.blogspot.com) za konsultację merytoryczną oraz wsparcie fotograficzne.

Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy nieodpłatnie udostępnili zdjęcia, bez których nie udałoby się tak szeroko pokazać piękna Gór i Pogórza Izerskiego. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym wysiłkom portal będzie wartościowym i przyjaznym narzędziem do poznawania i wygodnego zwiedzania tego pięknego, a nieznanego szerzej regionu.

Pracownia PR